Kontakt - ZVARSTAV ACTIVE s.r.o.

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt


ZVARSTAV  ACTIVE s.r.o.

Vladimír HOREČNÝ
          
konateľ

Dubová  3272 / 21
010 07 Žilina
Slovakia

( +421 904 195 421
* horecny@zvarstavactive.sk________________________________________________________________________________________

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa a.s, Žilina
Č.účtu:     SK30 0900 0000 0050 2304 0673
E-mail:     zvarstavactive@zvarstavactive.sk

IČO:     46 330 470
DIČ:     2023324765
IČ DPH:     SK 2023324765


Obchodný register
Okresný súd Žilina
Odd: Sro Vl.č. 55232/L
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky